Aktualności

12-12-2012

Trwa rekrutacja na Certified International Professional Negotiator - I edycja 2013r.

Trwa rekrutacja na:
- Instruktor Certified International Professional Trainer,
- Instruktor Certified International Professional Negotiator.

O KWALIFIKACJACH

Cechą współczesnej gospodarki jest swobodny przepływ specjalistów pomiędzy różnymi krajami, i rynkami. Umożliwiają ten proces między innymi otwarte granice i międzynarodowe firmy działające globalnie, lecz chętnie czerpiące z lokalnych zasobów kadrowych.

Zmianie ulega również model rozwijania kariery; nie przechodzimy już tak łatwo ze szkoły, poprzez w miarę stałą pracę, do emerytury. Współczesny rynek pracy wymaga zmiany miejsca zatrudnienia i/lub przekwalifikowania nawet kilkanaście razy w okresie aktywności zawodowej. Osoba gromadząca w trakcie drogi zawodowej zróżnicowane kwalifikacje zawodowe nie zawsze posiada stosowne dokumenty (dyplomy, certyfikaty itd.) potwierdzające jej umiejętności. Wprawdzie potrafi doskonale wykonywać czynności właściwe jej stanowisku oraz posiada stosowną wiedzę, ale w przypadku zmiany pracy musi legitymować się oficjalnym dokumentem opisującym jej poziom i rodzaj wykształcenia.

Tymczasem systemy edukacji w poszczególnych krajach różnią się istotnie utrudniając skuteczne porównywanie kwalifikacji. Dodatkowo systemy te nie uwzględniają kwalifikacji nabywanych przez osoby dorosłe w drodze gromadzenia doświadczeń zawodowych, kursów i szkoleń oraz samokształcenia.

Opisane powyżej zmiany społeczno – gospodarcze przyczyniły się do powstania systemu certyfikacji, potwierdzania kwalifikacji profesjonalistów dla potrzeb międzynarodowego rynku pracy oraz samych zainteresowanych. System uwiarygodniania posiadanych kwalifikacji zawodowych w obiektywnym i rzetelnym procesie sprawdzenia poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych od kilkunastu lat jest realizowany w USA i Australii, od kilku lat toczy się w Europie a obecnie rozpoczyna się również w Polsce.

.

Pobierz Projekt Raportu Referencyjnego